BIURO I KORESPONDENCJA

ISBN 83-88134-08-6

Spis treści

I. Biuro
 1. Biurowość
   a) Czynności administracyjno-biurowe
   b) Usprawnianie pracy biurowej
 2. Informacja
   a) Informacja w procesie decyzyjnym i pracy biurowej
   b) Nośniki informacji
   c) Komunikacja z grupami docelowymi firmy
 3. Kształtowanie public relations
   a) Kontakty bezpośrednie
   b) Kontakty pośrednie

II. Sekretariat
 1. Zadania sekretariatu
   a) Zadania asystenckie
   b) Zadania recepcyjne
 2. Zasady pracy sekretarek/sekretarzy
   a) Współpraca z szefem
   b) Przyjmowanie interesantów
   c) Łączenie telefonów
   d) Kontrola terminów
 3. Miejsce pracy sekretarki/sekretarza
   a) Wyposażenie w sprzęt i meble biurowe
   b) Oświetlenie
   c) Biblioteczka sekretarki/sekretarza

III. Kultura pracy
 1. Strój do pracy
   a) Strój do pracy dla kobiet
   b) Strój do pracy dla mężczyzn
 2. Reguły obyczajowe w biurze
   a) Przedstawianie
   b) Rozsadzanie uczestników podczas negocjacji i spotkań towarzyskich
   c) Organizowanie poczęstunku
   d) Wizytówka
 3. Sztuka rozmawiania
   a) Kontakt słuchowy i wzrokowy
   b) Umiejętność słuchania
   c) Wystąpienia publiczne

IV. Rozmowy telefoniczne
 1. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
 2. Przykłady wyrażeń stosowanych w rozmowach telefonicznych
   a) Rozpoczynanie rozmów i odbieranie telefonów
      - Rozpoczynanie rozmów i odbieranie telefonów - wyrażenia w języku polskim
      - Rozpoczynanie rozmów i odbieranie telefonów - wyrażenia w języku angielskim
      - Rozpoczynanie rozmów i odbieranie telefonów - wyrażenia w języku niemieckim
      b) Przekazywanie i przyjmowanie informacji
      - Przekazywanie i przyjmowanie informacji - wyrażenia w języku polskim
      - Przekazywanie i przyjmowanie informacji - wyrażenia w języku angielskim
      - Przekazywanie i przyjmowanie informacji - wyrażenia w języku niemieckim
   c) Nieporozumienia i pomyłki
      - Nieporozumienia i pomyłki - wyrażenia w języku polskim
      - Nieporozumienia i pomyłki - wyrażenia w języku angielskim
      - Nieporozumienia i pomyłki - wyrażenia w języku niemieckim
   d) Rezerwacja hotelu
      - Rezerwacja hotelu - wyrażenia w języku polskim
      - Rezerwacja hotelu - wyrażenia w języku angielskim
      - Rezerwacja hotelu - wyrażenia w języku niemieckim
   e) Zakończenie rozmowy telefonicznej
      - Zakończenie rozmowy telefonicznej - wyrażenia w języku polskim
      - Zakończenie rozmowy telefonicznej - wyrażenia w języku angielskim
      - Zakończenie rozmowy telefonicznej - wyrażenia w języku niemieckim

V. Wyrażenia związane z rozmowami służbowymi, przyjmowaniem gości zagranicznych i wyjazdami
 1. Wizyty w firmie
   a) Powitania i pozdrowienia, przedstawianie
      - Powitania i pozdrowienia, przedstawianie - wyrażenia w języku polskim
      - Powitania i pozdrowienia, przedstawianie - wyrażenia w języku angielskim
      - Powitania i pozdrowienia, przedstawianie - wyrażenia w języku niemieckim
   b) Rozpoczynanie rozmowy
      - Rozpoczynanie rozmowy - wyrażenia w języku polskim
      - Rozpoczynanie rozmowy - wyrażenia w języku angielskim
      - Rozpoczynanie rozmowy - wyrażenia w języku niemieckim
   c) Potwierdzenie lub wyrażenie zgody
      - Potwierdzenie lub wyrażenie zgody - wyrażenia w języku polskim
      - Potwierdzenie lub wyrażenie zgody - wyrażenia w języku angielskim
      - Potwierdzenie lub wyrażenie zgody - wyrażenia w języku niemieckim
   d) Pożegnania
      - Pożegnania - wyrażenia w języku polskim
      - Pożegnania - wyrażenia w języku angielskim
      - Pożegnania - wyrażenia w języku niemieckim
 2. Wyjazdy służbowe
   a) Dane personalne
      - Dane personalne w języku polskim
      - Dane personalne w języku angielskim
      - Dane personalne w języku niemieckim
   b) W hotelu
      - W hotelu - wyrażenia w języku polskim
      - W hotelu - wyrażenia w języku angielskim
      - W hotelu - wyrażenia w języku niemieckim
   c) Podróżowanie samochodem
      - Podróżowanie samochodem - wyrażenia w języku polskim
      - Podróżowanie samochodem - wyrażenia w języku angielskim
      - Podróżowanie samochodem - wyrażenia w języku niemieckim
   d) Podróżowanie pociągiem
      - Podróżowanie pociągiem - w wyrażenia w języku polskim
      - Podróżowanie pociągiem - w wyrażenia w języku angielskim
      - Podróżowanie pociągiem - w wyrażenia w języku niemieckim
   e) Podróżowanie samolotem
      - Podróżowanie samolotem - wyrażenia w języku polskim
      - Podróżowanie samolotem - wyrażenia w języku angielskim
      - Podróżowanie samolotem - wyrażenia w języku niemieckim
   f) Kontrola paszportowa i celna
      - Kontrola paszportowa i celna - wyrażenia w języku polskim
      - Kontrola paszportowa i celna - wyrażenia w języku angielskim
      - Kontrola paszportowa i celna - wyrażenia w języku niemieckim
   g) Pytanie o drogę
      - Pytanie o drogę - wyrażenia w języku polskim
      - Pytanie o drogę - wyrażenia w języku angielskim
      - Pytanie o drogę - wyrażenia w języku niemieckim
   h) W banku
      - W banku - wyrażenia w języku polskim
      - W banku - wyrażenia w języku angielskim
      - W banku - wyrażenia w języku niemieckim

VI. Ogólne zasady redagowania pism
 1. Formularze i blankiety korespondencyjne
   a) Elementy pisma handlowego w języku polskim
   b) Elementy pisma handlowego w języku angielskim
   c) Elementy pisma handlowego w języku niemieckim
 2. Koperta
 3. Internet i poczta elektroniczna
 4. Telefaksy

VII. Pisma i dokumenty handlowe
 1. Pisma przewodnie
   a) Pisma przewodnie wysyłane pocztą lub telefaksem w języku polskim
   b) Pisma przewodnie wysyłane pocztą lub telefaksem w języku angielskim
   c) Pisma przewodnie wysyłane pocztą lub telefaksem w języku niemieckim
 2. Zapytania ofertowe
   a) Wzór zapytania ofertowego w języku polskim
   b) Wzór zapytania ofertowego w języku angielskim
   c) Wzór zapytania ofertowego w języku niemieckim
 3. Zapytanie o wiarygodność firmy
   a) Zapytanie o wiarygodność firmy w języku polskim
   b) Zapytanie o wiarygodność firmy w języku angielskim
   c) Zapytanie o wiarygodność firmy w języku niemieckim
 4. Oferty
   a) Wzór oferty w języku polskim
   b) Wzór oferty w języku angielskim
   c) Wzór oferty w języku niemieckim
 5. Negocjowanie ofert
   a) Negocjowanie oferty w języku polskim
   b) Negocjowanie oferty w języku angielskim
   c) Negocjowanie oferty w języku niemieckim
   d) Odrzucenie oferty
 6. Zamówienia i zlecenia
   a) Wzór zamówienia (zlecenia) w języku polskim
   b) Wzór zamówienia (zlecenia) w języku angielskim
   c) Wzór zamówienia (zlecenia)w języku niemieckim
 7. Korespondencja związana z dostawą towaru
   a) Korespondencja związana z dostawą towaru w języku polskim
   b) Korespondencja związana z dostawą towaru w języku angielskim
   c) Korespondencja związana z dostawą towaru w języku niemieckim
 8. Rachunek i faktura
   a) Rachunek do umowy o dzieło
   b) Wzór faktury w języku polskim
   c) Wzór faktury w języku angielskim
   d) Wzór faktury w języku niemieckim
 9. Wezwanie do zapłaty
   a) Wezwanie do zapłaty w języku polskim
   b) Wezwanie do zapłaty w języku angielskim
   c) Wezwanie do zapłaty w języku niemieckim
 10. Reklamacje i odpowiedzi na reklamacje
   a) Reklamacja w języku polskim
   b) Reklamacja w języku angielskim
   c) Reklamacja w języku niemieckim
   d) Odpowiedź na reklamację w języku polskim
   e) Odpowiedź na reklamację w języku angielskim
   f) Odpowiedź na reklamację w języku niemieckim
 11. Pełnomocnictwa
   a) Wzór pełnomocnictwa w języku polskim
   b) Wzór pełnomocnictwa w języku angielskim
   c) Wzór pełnomocnictwa w języku niemieckim
 12. Zawiadomienia dotyczące zmian w firmie
      a) Zawiadomienie o zmianach w firmie w języku polskim
   b) Zawiadomienie o zmianach w firmie w języku angielskim
   c) Zawiadomienie o zmianach w firmie w języku niemieckim
 13. Życzenia i gratulacje wysyłane do klientów
   a) Życzenia z okazji świąt i jubileuszów w języku polskim
   b) Życzenia z okazji świąt i jubileuszów w języku angielskim
   c) Życzenia z okazji świąt i jubileuszów w języku niemieckim
 14. Zaproszenia
   a) Zaproszenie w języku polskim
   b) Zaproszenie w języku angielskim
   c) Zaproszenie w języku niemieckim
 15. Protokoły
   a) Protokół zebrania
   b) Protokół zdawczo-odbiorczy
 16. Notatki służbowe
 17. Sprawozdania
   a) Sprawozdania z delegacji zagranicznej
   b) Sprawozdanie zarządu spółki

VIII. Sprawy osobowe
 1. List motywacyjny
   a) List motywacyjny w języku polskim
   b) List motywacyjny w języku angielskim
   c) List motywacyjny w języku niemieckim
 2. Życiorys
   a) Życiorys w języku polskim
   b) Życiorys w języku angielskim
   c) Życiorys w języku niemieckim
 3. Rozmowa kwalifikacyjna
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Regulamin pracy
 6. Zakres odpowiedzialności pracownika
   a) Zasady sporządzania zakresu odpowiedzialności
   b) Przykładowy zakres odpowiedzialności sekretarki
 7. Rozwiązanie stosunku pracy
   a) Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
   b) Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   c) Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 8. Opinia o pracowniku
   a) Opinia o pracowniku w języku polskim
   b) Opinia o pracowniku w języku angielskim
   c) Opinia o pracowniku w języku niemieckim

IX. Skracanie wyrazów w korespondencji handlowej
 1. Skróty i skrótowce w języku polskim
 2. Zestawienie skrótów występujących w korespondencji handlowej w języku polskim
 3. Zestawienie skrótów występujących w korespondencji handlowej w języku angielskim
 4. Zestawienie skrótów występujących w korespondencji handlowej w języku niemieckim
 5. Zestawienie skrótów stosowanych dla oznaczenia ważniejszych jednostek walutowych
 6. Skróty stosowane dla oznaczenia krajów europejskich