Badania dla pracowników ochrony

Badania dla pracowników ochrony

kardiolog

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w zakresie badań kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nakłada na pracodawców obowiązek kierowania wszystkich osób zatrudnionych na takie badania.

Ochroniarz musi być w pełni zdrowia

kardiologPolegają one na skontrolowaniu ogólnego stanu zdrowia pod kątem przyszłej pracy, jak również bardziej szczegółową, pogłębioną analitykę, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pracodawca kierując osoby na takie badania, może otrzymać odpis we wpłatach na PFRON. Medycyna pracy i ośrodki zajmujące się takimi badaniami, zwykle mają w pakietach także analitykę dla ochrony fizycznej. W Łodzi znajduje się co najmniej kilka takich placówek, z których mogą korzystać biura ochrony. Przyjmują w nich nie tylko lekarze ogólni, ale też specjaliści, np. ginekolog. W skład badania pracowników ochrony wchodzą m.in. wywiad z lekarzem medycyny pracy, badania psychiatryczne, okulistyczne. Jeśli lekarz stwierdzi, że potrzebne są dodatkowe analizy, wypisuje skierowanie. Wtedy pacjentem może się zająć np. kardiolog. Ocena zdrowia jest w tym przypadku niezmiernie ważna i od niej zależy, czy dana osoba będzie mogła wykonywać zawód. Często wiąże się on z posiadaniem broni i wymaganym zezwoleniem, w takim przypadku też konieczne jest wykonanie dodatkowych badań lekarskich i psychologicznych. Endokrynolog analizując ogólne wyniki pacjenta z badań pracowniczych, może wskazać potrzebne dodatkowe badania lub leczenie na ich podstawie. Osoby pracujące w ochronie muszą wykonywać badania co najmniej co 3 lata, a ich aktualność sprawdza m.in.

Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli choroba wyklucza z uprawiania zawodu na pół roku, badania należy powtórzyć (dezaktualizują się). Lekarz bada narząd słuchu i równowagi celem weryfikacji, czy dana osoba nadal może wykonywać wszystkie obowiązki.

Więcej na: https://przychodniamalinowa.pl/