Ciekawostki o Polsce Walczącej

Ciekawostki o Polsce Walczącej

Zdecydowanie warto poznawać historię Polski i to nie tylko ze względu na to, że jest to konieczne ze względu na obowiązki uczniów. Dopiero po poznaniu części informacji dotyczących naszej historii można bowiem zrozumieć, że tak naprawdę na każdym etapie historycznego rozwoju naszego państwa mamy prawdziwe powody do dumy. Polskę Walczącą również można z czymś takim utożsamiać.

Czy malowanie Polski Walczącej było istotne?

polska walczącaNależy pamiętać, że w stolicy oraz innych częściach kraju w trakcie II wojny światowej dochodziło do powszechnych i tragicznych wydarzeń związanych z ogromnym terrorem stosowanym przez okupanta. Nawet coś tak niepozornego jak właściwie przygotowany i wykonany symbol o nazwie Polska Walcząca był więc istotny, ponieważ stanowił on najlepsze możliwe potwierdzenie tego, że w kraju nieustannie stawiany jest opór okupantowi. 20 marca 1942 roku miało miejsce ważne wydarzenie związane z historią kotwicy polski walczącej i to właśnie tą datę można uznać za formalny czas powstania. Nazwisko Anny Smoleńskiej powinno być od razu kojarzone z tym ważnym dla Polaków symbolem, ponieważ to ona go stworzyła jeżeli chodzi o wymiary, kształt i inne szczegóły. Takich nazwisk, który należy kojarzyć z tym symbolem jest oczywiście więcej. Jan Bytnar pseudonim Rudy znacząco przyczynił się do jego rozpowszechnienia poprzez stworzenie wynalazku do malowania tego symbolu w naprawdę krótkim czasie i to w różnych miejscach. 

Maciej Dawidowski o pseudonimie Alek skutecznie dbał o to, żeby symbol był widoczny w wielu miejscach. To właśnie jego nazwisko i pseudonim są najczęściej kojarzone z największą ilością stworzonych znaków tego typu. Z Polską Walczącą może być kojarzone także wydawnictwo Polskie ze względu na swój symbol. Ten symbol przetrwał do naszych czasów i jest teraz kojarzony głównie ze środowiskami patriotycznymi.