Co warto wiedzieć o oleju napędowym?

Co warto wiedzieć o oleju napędowym?

Oferowany olej opałowy to rafinowane paliwo o średniej lepkości, idealne do zastosowań z otwartym płomieniem. Proces rafinacji termicznego frakcjonowania pozwala ludziom dostarczać paliwa o niskiej zawartości siarki, które spełniają najsurowsze normy jakościowe. Olej może być stosowany w wielu różnych branżach mając pewność, że jest wysoce niezawodnym produktem o najlepszej jakości na rynku.

Zalety oleju opałowego

olej opałowy z bydgoszczyJest to najcięższe paliwo, jakie można destylować pod ciśnieniem atmosferycznym. Składa się z cząsteczek zawierających ponad dwadzieścia atomów węgla i dlatego ma czarny kolor. Olej opałowy z Bydgoszczy jest wykorzystywany jako paliwo do elektrowni, kotłów i pieców. Z drugiej strony jest również poddawany obróbce w procesach pod niższym ciśnieniem, aby móc go destylować, a tym samym uzyskać najcięższe frakcje ropy naftowej, takie jak między innymi oleje smarowe i asfalt. Olej opałowy dzieli się na sześć klas, w zależności od jego temperatury wrzenia, składu i zastosowania. Cena generalnie spada wraz ze wzrostem liczby. Ponieważ jest w stanie płynnym bez ciśnienia, może być transportowany po przystępnych kosztach statkiem, koleją lub ciężarówką. W zasadzie możliwe jest dostarczanie lekkiego oleju opałowego do dowolnego miejsca na świecie, co pozwala zarówno na swobodny wybór dostawcy, jak i spalanie po rozsądnych kosztach, gdy gaz nie jest dostępny. W przeciwieństwie do ciężkiego oleju opałowego, paliwo to nie wymaga wstępnego podgrzewania i umożliwia zastosowanie technologii kondensacji gazów.

Ciężki olej opałowy jest palną mieszaniną różnych związków węglowodorowych. Składa się głównie z pozostałości po destylacji ropy naftowej, które są wielokrotnie mieszane z lżejszymi frakcjami do zastosowań technicznych. Ciężkie oleje opałowe różnią się przede wszystkim lepkością oraz procentowym udziałem ich składników.