Co zawiera projekt konstrukcyjny?

Co zawiera projekt konstrukcyjny?

Jeśli planuje się jakąkolwiek budowę zawsze potrzebny jest odpowiedni projekt. Niezależnie czy jest to duży obiekt, dom mieszkalny czy droga. Taki projekt składa się z wielu elementów. Poza tym budowie również towarzyszą inne projekty, dzięki którym budowa przebiega sprawnie.

Czy projekt konstrukcyjny to tylko rysunki?

projekty konstrukcjiKażdy projekt obiektu można podzielić na dwie części: część obliczeniową oraz część rysunkową. Aby taki projekt został wykonany należy się zgłosić do profesjonalnego biura, gdzie właśnie takie projekty konstrukcji są wykonywane. Każdy projekt rozpoczyna się od opisu technicznego obiektu. W jakiej technologii zostanie wykonany, z jakich pomieszczeń i o jakiej wielkości będzie się składał. W tej części dowiadujemy się szczegółów o budowanym budynku. Dalej znajduje się bardzo ważna części, czyli część obliczeniowa. Sprawdza się tutaj warunki cieplne, wilgotnościowe budynku. Do tego również należy sprawdzić nośność poszczególnych elementów konstrukcyjnych, po to aby podczas użytkowania nie wydarzyła się żadna katastrofa budowlana. Takie obliczenia statyczne są bardzo ważne, gdyż dzięki nim dobiera się odpowiednie materiały budowlane. Po sprawdzeniu nośności i dobraniu materiału. Wykonywane są w projekcie rysunki. Przedstawiają one wszelkie rzuty kondygnacji, stropów i dachu wraz z wymiarami. Do tego również rysuje się szczegóły konstrukcyjne, czy poszczególne elementy konstrukcyjne. Często również projekt zawiera rysunki elewacji, stolarki jak i innych materiałów.

 Podczas budowy, szczególnie większej powstają również projekty zagospodarowania terenu budowy jak i projekt bioz, który wpływa na bezpieczeństwo podczas prac budowlanych. Jak widać projekty konstrukcyjne są bardzo ważne, dlatego są złożone z wielu elementów.