Czym jest wymiennik ciepła?

Czym jest wymiennik ciepła?

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę jak ważna jest odpowiednia temperatura dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Zarówno w obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych temperatura regulowana jest indywidualnie przez użytkowników.

Rodzaje wymienników ciepła

przemysłowe wymienniki ciepłaPrzez wymiennik ciepła rozumie się urządzenie przeznaczone do wymiany energii cieplnej między dwoma czynnikami roboczymi, którymi może być substancja w stanie gazowym bądź ciekłym. W zależności od pożądanego efektu wymienniki mogą działać w trybie chłodnicy co oznacza, że czynnik roboczy jest chłodzony lub w trybie ogrzewnicy, co oznacza, że czynnik roboczy jest ogrzewany. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia, można znacząco oszczędzić środki wydawane na ogrzewanie/chłodzenie. Przemysłowe wymienniki ciepła dzielą się na płytowe, płaszczowo-rurowe oraz płaszczowo-płytowe. Każde z nich charakteryzują się odmienną budową, sposobem działania oraz parametrami. Wymienniki płytowe zbudowane są z wielu metalowych płyt połączonych ze sobą, kompaktowa budowa sprawia, że nie zajmują dużych powierzchni. Ponadto szacuje się, że charakteryzują się dwukrotnie wyższym parametrem przenikania ciepła niż płaszczowo-rurowe. Drugi z wymienionych rodzajów charakteryzuje natomiast lekkość konstrukcji, jej prostota oraz szeroki zakres parametrów w jakich może pracować. Każdy z wymienników może pracować zarówno z cieczą jak i gazem w postaci pary. Oprócz konstrukcji występują też odmienne sposoby montażu takie jak lutowanie bądź skręcanie. Wybór sposobu montażu należy rozpatrzeć, na podstawie zasad wyznaczonych przez producenta.

Jak wskazuje sama nazwa przemysłowe wymienniki przeznaczone są do pracy w różnych gałęziach przemysłu np. w transporcie, w cukrownictwie. Ich dobór jest oczywiście kwestią indywidualną.