Delegowanie pracowników a prawo francuskie

Delegowanie pracowników a prawo francuskie

Ustawodawstwo francuskie nakazuje przestrzeganie wielu wytycznych dotyczących delegowania pracowników spoza Francji do pracy na terenie Francji. Polscy pracownicy delegowani przez firmy z siedzibą na terenie Polski obowiązują regulacje ogólnego prawa międzynarodowego, dyrektyw Unii Europejskiej, a w szczególności tak zwane loi Macron, czyli ustawa Macrona, która w sposób szczegółowy reguluje obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na teren Francji.

Biznes we Francji

delegowanie pracowników do francjiKażdą firmą  dokonująca ekspansji biznesowej na terenie Francji i jednocześnie delegująca swoich pracowników na teren Republiki Francuskiej musi liczyć się z wypełnieniem zobowiązań wynikających z Ustawy Macrona, która przewiduje, że pracownik delegowany na teren Francji musi mieć zagwarantowaną minimalną stawkę wynagrodzenia przewidzianą według tej ustawy. Istnieją wykluczenia od stosowania Ustawy Macrona, ma to miejsce np. w przypadku sportowców. Jednak delegowanie pracowników do Francji jest problemem, który dotyka dużą część polskich firm, zwłaszcza tych, zajmujących się transportem drogowym. Poza prozaiczną częścią, związaną z zagwarantowaniem pracownikowi minimalnego wynagrodzenia, istnieją również obowiązki sprawozdawcze, regulujące obowiązki dokumentacyjne polskich pracodawców wobec władz Francji. Stąd też, potrzeba posiadania w swojej firmie, osoby znającej specyfikę rynku francuskiego i tamtejszego prawa pracy.

Temat związany z delegowaniem pracowników do Francji jest egzekwowany przez francuskie urzędy i za niedopilnowanie obowiązków wynikających z ustawy przewidziane są przez francuskiego prawodawcę surowe kary włącznie z zakazem działalności firmy na terenie Francji. Biorąc pod uwagę powyższe ewentualności warto zastanowić się nad osobą przedstawiciela na tamtejszy rynek.