Dobra wydajność a bezpieczeństwo

Dobra wydajność a bezpieczeństwo

W zakładzie produkcyjnym wydajność nie może przesłaniać bezpieczeństwa ludzi. To dobro pracowników musi zawsze być na pierwszym miejscu. Nie chodzi oczywiście o to, by ulegać każdym, nawet nieuzasadnionym roszczeniom pracowników, ale należy zapewnić im takie warunki pracy, które będą dla nich bezpieczne. To z kolei może przyczynić się do wzrostu produkcji, bowiem pracownik czujący się komfortowo jest w stanie lepiej pracować.

Do czego służy przycisk bezpieczeństwa

dobrej jakości przycisk bezpieczeństwaWspółczesne technologie pozwalają na stworzenie komfortowego środowiska pracy poprzez montaż specjalnych systemów ostrzegających i zapobiegających potencjalnemu zagrożeniu. Wszystko normowane jest przez odpowiednie przepisy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Maszyna zatem powinna posiadać przynajmniej jeden wyłącznik awaryjny. Takie urządzenia dopasowują się do maszyny i alarmują o możliwym lub istniejącym niebezpieczeństwie. Ich zadaniem jest danie pracownikom sygnału do podjęcia odpowiednich działań lub wyłączenie maszyny w odpowiednim momencie. Dobrej jakości przycisk bezpieczeństwa to podstawa zapewnienia właściwych warunków pracy przy maszynach. Wyłączenie urządzenia zagrożonego następuje poprzez ingerencję w główny obwód elektryczny. Wszystkie elementy układów bezpieczeństwa muszą posiadać certyfikaty, bowiem wymagają tego odpowiednie przepisy. Bezpieczne wyłączenie to jednak nie jest wyłącznie kwestia przycisku.

Decyduje o tym cały mechanizm połączonych ze sobą elementów. Tworzą one wspólnie tor sterowania, do którego zalicza się między innymi czujniki, przekaźniki, przyciski aktywacyjne, czy elementy wykonawcze. Same systemy mające chronić ludzi przed ewentualnymi sytuacjami niosącymi zagrożenie nie są jedynymi czynnikami decydującymi o bezpieczeństwie. Równie ważne jest właściwe zaprojektowanie maszyny.