Gdzie oddać niepotrzebny akumulator?

Gdzie oddać niepotrzebny akumulator?

Co zrobić ze starymi bateriami czy też akumulatorem? Jednym i najlepszym pomysłem jest oddanie do skupu. Jednak takie rzeczy możemy również robić oddać praktycznie w każdym sklepie spożywczym oraz w sklepie z elektroniką. A co się dzieje, jak już tam trafi? O tym właśnie w niniejszym tekście.

Mały i duży problem z akumulatorem

skup akumulatorówKażda bateria czy również akumulator są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Przyczyną tą właśnie jest to, że zawiera metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, ale również kilka innych, które są bardzo szkodliwe substancje, żrące lub toksyczne dla ludzkiego organizmu i są nimi na przykład lit i mangan. Zużyta bateria lub akumulator stanowią niebezpieczną dla nas i naszego środowiska. Dlatego musi być odpowiednie odseparowywana i unieszkodliwiana przez specjalistów. Zazwyczaj tego typu rzeczami zajmują się skup akumulatorów. Następnie takie baterie oraz akumulatory są segregowane. Po tym następuje ich obróbka mechaniczna polegająca na tym do wrzucenia do specjalnego młyna i rozdzielenia na poszczególne frakcje. Potem przechodzi się do metody hydrometalurgicznnej, która polega na rozpuszczenia odpadów w kwasach lub zasadach. Inną metodą jest metoda termiczna polegająca na wytopieniu metali w specjalnych piecach w temperaturze wynoszącej prawie 1400C. W ten sposób przetworzone baterie lub akumulatory są gotowe do ponownego użytku. Jednak warto zwrócić, że takie działania wymagają pracy wielu ludzi oraz maszyn i świadomości ludzi na temat, jak powinni dbać o swoje środowisko naturalne.

Bateria i akumulator jest spotykany w każdym urządzeniu, gdzie pobierana jest energia potrzebna do ich prawidłowego działania. Jednak takie rzeczy po pewnym czasie ulegają zużyciu. Dlatego by nie zanieczyszczać środowisko powinniśmy je prawidłowo segregować.