Geneza i rozwój różnego rodzaju saun

Geneza i rozwój różnego rodzaju saun

Już od wieków wykorzystywano dobrodziejstwa kąpieli parowych. Konstrukcja najstarszych saun opierała się na rozpaleniu ogniska pod budynkiem, lub podgrzewaniu kamieni, a następnie przenoszeniu ich do pomieszczeń.

Rodzaje i właściwości nowoczesnych saun

sauna sucha na podczerwieńZaraz po wynalezieniu żarówki przez Edisona, inny znany naukowiec opracował pierwszą saunę, w której wykorzystał czterdzieści małych żarówek. Okazało się, że dzięki naświetlaniu, organizm szybciej pozbywał się toksyn, niż miało to miejsce w tradycyjnych saunach. Wówczas nie rozumiano jeszcze, jak wielkie znaczenie będzie miała sauna sucha na podczerwień. Obecnie wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje saun: tradycyjne, sauny na podczerwień daleką, sauny z promiennikami bliskiej podczerwieni, sauny emitujące bliską podczerwień. Konstrukcja saun tradycyjnych składa się z małego pomieszczenia, ogrzewanego urządzeniem znajdującym się w narożniku. Ciepło może być dostarczone gazowo, elektrycznie, lub przez palenie drewna. W indiańskich namiotach potów, wnętrze ogrzewane jest przez rozgrzane w ognisku kamienie. Tego typu sauny zużywają jednak bardzo szybko i dużo, zastosowanej energii grzewczej. Sauny na podczerwień daleką wyposażone są, w specjalne panele emitujące głównie dalekie zakresy podczerwieni. Podobnymi do nich są również sauny na podczerwień bliską, które ogrzewają za pomocą promienników. Innym rodzajem saun, chodź nazwa mogłaby przypominać poprzednie, jest sauna z żarowymi, czerwonymi lampami grzewczymi emitującymi bliską podczerwień. Żarówki głównie emitują podczerwień bliską, oraz średnie pasmo fal podczerwonych.

Tego typu sauny zapewniają ciepłą i pobudzającą koloroterapię. Emitują niewielkie ilości pasm światła widzialnego czyli czerwonego, pomarańczowego i żółtego. Wspierają działanie układu pokarmowego, oraz innych organów, poprzez skupianie energii w dolnych partiach ciała.