Kiedy stosować siarczan miedzi?

Kiedy stosować siarczan miedzi?

Stosowanie siarczanu miedzi jest bardzo powszechne w różnych gałęziach przemysłu. Należy również pamiętać, że jest również środkiem toksycznym i przy jego używaniu należy zachować ostrożność. Należy pamiętać, aby nie został uwolniony do środowiska, ponieważ działa toksycznie na organizmy wodne. W przypadku dostania się go do oczu należy płukać oczy wodą przez kilka minut.

Zastosowanie siarczanu miedzi

siarczan miedziBardzo skutecznym grzybobójczym związkiem chemicznym jest siarczan miedzi i ma on szeroki wachlarz zastosowań. Zaliczany jest do fungicydów, czyli środków zwalczającego grzyby atakujące rośliny. Stosowany jest jako środek to konserwacji drewna. Siarczan między ma również zastosowanie jako środek zapobiegający chorobom racic u bydła. Zwalcza stany grzybicze i zgniliznę kopyt. W tym celu stosuje się roztwór wodny siarczanu miedzi, który usuwa bakterie oraz upośledza metabolizm metabolizm patogenów grzybiczych. Kąpiele kopyt w roztworze siarczanu miedzi stosuje się również w profilaktyce oraz w celu wzmocnienia racic. Siarczan miedzi stosowany jest również do dezynfekcji oraz jako środek odwadniający. Używa się go do odkażania gnojówki, do odkażania ścian i podłóg w zakładach mięsnych oraz do zwalczania grzybów w pomieszczeniach. Przy jego stosowaniu trzeba pamiętać o zachowaniu środków bezpieczeństwa, ponieważ może powodować podrażnienie oczu czy skóry. Działa szkodliwie po połknięciu, więc w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruć.

Bezwodny siarczan miedzi ma barwę białą, ma właściwości higroskopijne. Po zmieszaniu go z wodą przybiera on niebieską barwę. Przy stosowaniu siarczanu miedzi należy zachować szczególną ostrożność i zastosować odzież ochronną, ochronę oczu oraz twarzy, a także rękawice ochronne.