Które grunty wybierają inwestorzy?

Które grunty wybierają inwestorzy?

W przypadku domowych instalacji fotowoltaicznych, których celem jest przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, można taką instalację zamontować na dachu domu, gdzie będzie ona najbardziej efektywna. Inwestycyjne farmy fotowoltaiczne zwykle jednak montowane są nie na dachach, lecz na gruntach rolnych.

Inwestorzy potrzebują gruntów pod farmy fotowoltaiczne

grunt pod fotowoltaikęDo znalezienia odpowiedniego gruntu trzeba mieć wiedzę dotyczącą tego, jakie warunki musi spełniać taki grunt. Po pierwsze nie może to być teren, na którym występują podtopienia. To zjawisko całkowicie przekreśla jakikolwiek pomysł inwestycyjny. Jeżeli panele odporne są na opady deszczu, to podtopienie terenu jest dla nich ogromnym zagrożeniem i nie można do niego dopuścić, inaczej cała farma może ulec szybko uszkodzeniu. Drugim aspektem jest plan zagospodarowania przestrzennego, który musi uwzględniać takie inwestycje jak farmy słoneczne i elektrownie fotowoltaiczne. Jeżeli go nie uwzględnia, zmiana planu to proces niepewny i długotrwały. Aby dobrze wybrać grunt pod fotowoltaikę należy wiedzieć, jakiego gruntu trzeba szukać. Wiedza ta pozwoli nam się odpowiednio przygotować do pracy i inwestycji, tak, że zarobimy, a nie stracimy. Panele fotowoltaiczne stanowią znaczną część kosztów inwestycji, jednak nie można zapominać też o gratyfikacji dla rolnika za jego ziemię.

Obydwie strony tego układu chcą zarobić, zarówno inwestor, który stawia panele, jak i osoba, która oddaje swój grunt pod taką farmę. Dopiero w sytuacji, gdy dojdzie do podpisania finalnej umowy przez obie strony, można przystąpić do realizacji, tak więc zacząć stawiać infrastrukturę pod panele, aby jak najszybciej uruchomić posiadaną przez nas farmę słoneczną, która generuje prąd.