Odszkodowanie z OC sprawcy w wypadku samochodowym

Odszkodowanie z OC sprawcy w wypadku samochodowym

 

Ubezpieczenia osobowe należą do grupy dobrowolnie zawieranych polis w zakładzie pracy lub indywidualnie. Korzystając z popularnych ubezpieczeń “na życie” poza podstawowym wariantem ubezpieczeniowym mamy możliwość dobrania dodatkowych komponentów do swojej polisy, takich jak np. zwrot kosztów leczenia lub świadczenie z tytułu przebytego zabiegu chirurgicznego.

Zakres świadczeń w ubezpieczeniach osobowych

odszkodowanie za potrącenie przez samochód w PolsceOgólne zasady dotyczące polis ubezpieczeń osobowych (na życie) określa III Rdz. Kodeksu Cywilnego od art. 825. Ochroną ubezpieczeniową w tym wypadku obejmuje się przede wszystkim zdrowie i życie człowieka, a także jego zdolność do pracy. Zazwyczaj dobieranie wariantu polisy ubezpieczeniowej jest uzależnione od wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia. W przypadku sytuacji newralgicznych, takich jak np. ubieganie się o wypłatę świadczenia, jakim jest odszkodowanie za potrącenie przez samochód w Polsce obejmuje wypłatę świadczenia z OC sprawcy. Jednakże nie jest ona wyliczana na takich samych zasadach jak odszkodowanie z polisy NNW. Składając wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionego trwałego uszczerbku na zdrowiu w przypadku potrącenia sami określamy kwotę należną nam za poniesioną szkodę. Dodatkowo składając dokumenty roszczeniowe wg prawa mamy również możliwość ubiegania się o zwrot kosztów leczenia szpitalnego jak również rehabilitacji oraz dojazdów do placówki medycznej co przewiduje art. 444 § 1 k.c. Ponadto w dokumentach dotyczących zgłoszenia szkód na osobie mamy również prawo do tzw. odszkodowania za straty moralne (art. 445 § 1 k.c) a także zwrotu dochodów, których nie mieliśmy możliwości uzyskać z powodu wypadku oraz późniejszej rekonwalescencji (art. 361 § 2 k.c.). Dodatkowo z tytułu poniesionej szkody jesteśmy uprawnieni także do zgłaszania roszczeń w wyniku których możemy otrzymać świadczenie rentowe na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem lub rehabilitacją oraz tzw. “rentę uzupełniającą”, która wyrównuje straty pomiędzy koniecznym zwolnieniem a przychodami. Jeżeli ponieśliśmy rażące szkody uniemożliwiające nam późniejsze dalsze pełnienie obowiązków względem pracodawcy możemy także starać się o wypłatę jednorazowego świadczenia umożliwiającego nam przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego, co przewiduje art. 447 k.c.

Starając się o przyznanie odszkodowania w zakresie poniesionych szkód na osobie dobrze jest skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, bądź zasięgnąć porady u radcy prawnego. Urzędnicy państwowi często udzielają bezpłatnych konsultacji w poszczególnych urzędach administracji publicznej, dzięki czemu nie narazimy się na dodatkowe koszta, a ich nieocenione doświadczenie pozwoli nam uzyskać należne odszkodowanie.