Próba łamania materiałów spawalniczych

Próba łamania materiałów spawalniczych

Niewiele osób wie o tym, że przy większych inwestycjach oraz urządzeniach, które mają zostać wprowadzone do obrotu, należy wykonać badania niszczące złącz spawanych, które polegają na zniszczeniu materiału i sprawdzeniu go pod kątem pomiaru twardości, zginania, rozciągania oraz łamania.

Czym jest próba łamania?

próba łamania złącz spawanychJest to zabieg ważny przede wszystkim dla użytkowników danego urządzenia (np. metalowych schodów lub maszyny rolniczej), gdyż negatywna ocena uzyskana podczas wykonanego badania sprawia, iż dane urządzenie bądź inwestycja nie może zostać przekazana do odbioru, tzn. nie uzyskuje odpowiedniego certyfikatu oraz zaświadczenia o zgodności z normami. Właśnie dlatego duże, małe i średnie firmy, które zajmują się spawaniem, doskonale zdają sobie sprawę, jak ważna jest próba łamania złącz spawanych, która przeprowadzana jest w certyfikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego laboratorium. Tego typu badania mają szczególne zastosowanie w przemyśle zajmującym się metalem oraz w hutach. Złącza spawane przechodzą próba łamania oraz twardości w celu analizy powierzchni przełomu. Podczas łamania, ekspert, który posiada minimum drugi stopień kwalifikacji badań wizualnych, sprawdza jakość badanego materiału oraz oblicza, jaki jest procent niezgodności spawalniczych, czyli pęcherzy, pęknięć oraz innych mankamentów, które mogą wystąpić w badanym materiale. Próba łamania jest tak zwanym badaniem niszczącym, które dzieli się na 6 osobnych kategorii pozwalających dokładnie stwierdzić, czy spawany element mieści się w normach i może być oddany do użytku przez innych ludzi.

Warto wiedzieć, że dzięki tego typu laboratorium, nie tylko możemy mieć pewność, że maszyny, które posiadamy są odpowiednio wykonane, ale również – w wyniku analiz – coraz więcej powstaje prac naukowych na temat przyczyn powstawania wad spawalniczych oraz instruktaży, która pomagają przyszłym spawaczom w uniknięciu błędów.