Rodzaje żurawi budowlanych

Rodzaje żurawi budowlanych

Żuraw wieżowy jest urządzeniem, które najczęściej spotkać możemy na większych placach budowy. Jest to jedna z największych maszyn roboczych dostępnych na rynku, ze względu na możliwość osiągnięcia wysokości podnoszenia nawet do 100 metrów. Ich główną funkcją jest przenoszenie ciężkich ładunków o dużych gabarytach, w wielu przypadkach są więc urządzeniami niezastąpionymi.

Charakterystyka żurawia wieżowego

żuraw dźwigRynek oferuje nam wiele możliwości jeżeli chodzi o żurawie. W zależności od typu wysięgnika wyróżniamy żurawie z wysięgnikiem wodzakowym oraz wychylnym. Równie istotnymi parametrami, które cechują poszczególne rodzaje żurawi są między innymi: miejsce obrotu, sposób posadowienia, a także sposób montażu. Niektóre z urządzeń są samomontujące się, inne z kolei potrzebują użycia żurawia pomocniczego do montażu. Jeżeli chodzi o żuraw dźwig jest to urządzenie stacjonarne, co oznacza, że zarówno montaż jak i demontaż odbywa się w tym samym miejscu, czyli na placu budowy. Jednym z najważniejszych parametrów żurawi jest udźwig, który oznacza maksymalna masę ładunku, która może zostać podniesiona. W zależności od zmieniającego się wysięgu żurawia, udźwig ten podlega zmianie. Wspomniany wysięg także ma ogromne znaczenie. Podawany jest on w metrach i oznacza odległość od osi obrotu żurawia do pionowej osi haka nośnego. Parametrem, który bardzo często mylony jest z wysięgiem jest wysokość użyteczna podnoszenia. Oznacza ona odległość mierzoną pionowo od poziomu podłoża do poziomej osi haka umieszczonego w najwyższym punkcie przy danym wysięgu.

Dwoma ostatnimi, jednak równie istotnymi parametrami są moment roboczy oraz moment wywrotu żurawia. Pierwszy z nich stanowi iloczyn udźwigu żurawia przez jego wysięg. Drugi natomiast jest wartością wynikającą z różnicy momentów ustalających oraz momentów wywracających żurawia liczoną względem hipotetycznej krawędzi wywrotu.