Rzeczywisty koszt działalności firmy w Niemczech

Rzeczywisty koszt działalności firmy w Niemczech

Decyzja o założeniu własnej firmy jest jedną ze strategicznych w życiu. Wiążemy z tym wiele oczekiwań, które mają poprawić nasz byt materialny. Dlatego ważnym aspektem w procesie decyzyjnym jest poznanie kosztów, którym będziemy musieli sprostać już na etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie da się w pełni przewidzieć wszystkich kosztów ale niektóre są znane jeszcze przed rozpoczęciem działania firmy.

Koszty prowadzenia Gewerby

ile realnie kosztuje prowadzenie firmy w niemczechDziałalność jednoosobowa w Niemczech jak i w Polsce jest najprostszą formą własnego biznesu. Nie wymaga kapitału założycielskiego oprócz 20 euro, które musimy zapłacić za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Niemczech. Jednak mimo prostoty zakładania Gewerby cały aspekt kosztów i zysków musi być dokładnie przemyślany przed rozpoczęciem działalności. Nie ma bowiem sensu przedsięwzięcie, którego koszty przekraczają zyski. Wstępna faza ustalania okresowych, miesięcznych kosztów stałych musi objąć wydatki, na czynsz, energię elektryczną, media, telefon i internet oraz narzędzia pracy. Do tego dojdą nam koszty obsługi księgowej, których wysokość jest różna w zależności od skali biznesu i ilości dokumentów. Żeby zebrać informacje ile realnie kosztuje prowadzenie firmy w Niemczech musimy też wiedzieć, czy nasze roczne obroty zamkną się w kwocie 17.500 euro, czy osiągną wartość powyżej tej kwoty. Najistotniejszym kosztem stałym ponoszonym w każdym miesiącu będzie stawka ubezpieczeniowa i emerytalna. Stawka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19.9 % od dochodu brutto ale możemy wystąpić z wnioskiem o jej zawieszenie na 3 lata w przypadku nowej firmy. Ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać co miesiąc w stawkach zależnych od wieku właściciela i od tego, czy chce objąć nim członków rodziny.

Inne formy działalności biznesowej w Niemczech to tzw. małe GmbH i właściwe GmbH. W przypadku małego GmbH początkowy wkład własny to tylko 1 euro ale później jesteśmy zobowiązani płacić 25 % od dochodu na uzupełnianie wkładu do momentu osiągnięcia 25.000 euro. W przypadku polskiego odpowiednika spółki z o.o. czyli GmbH wkład 25.000 % musi być opłacony w pełnej wysokości przed rozpoczęciem działalności spółki.