Sprzeciw od nakazu zapłaty – co nam daje takie posunięcie?

Sprzeciw od nakazu zapłaty – co nam daje takie posunięcie?

 

W sytuacji gdy mamy jakieś niespłacone długi to prędzej czy później wierzyciel podejmie kroki, aby odzyskać swoje fundusze. Co możemy w takiej sytuacji zrobić, aby opóźnić proces spłaty zaległości, a może nawet sprawić, że nasz dług zostanie umorzony?

Dlaczego warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty zaległości w postępowaniu upominawczym?

sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczymPostępowania upominawcze dotyczą zazwyczaj przede wszystkim spłat zaległości pieniężnych. Jeśli dłużnik, którego dotyczy sprawa, nie zgadza się z orzeczeniem sądu na temat konieczności spłaty roszczeń, ma on prawo do aby okazać pisemny sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. naszego sprzeciwu powinien uwzględniać między innymi fakt, czy chcemy zaskarżyć nakaz spłaty w całości czy tylko w poszczególnych jego częściach. Należy również wykazać w nim wszelkie nieprawidłowości, które naszym zdaniem wystąpiły w tej kwestii oraz przedstawić swoje dowody na wykazanie racji, że nakaz zapłaty zaległości jest nieprawidłowy. Dlaczego warto składać sprzeciw od nakazu zapłaty? Przede wszystkim istnieje możliwość, że owy nakaz został do nas skierowany automatycznie i nie został on gruntownie sprawdzony przez osobę zajmującą się wystawieniem takich nakazów (na przykład z powodu przecenienia dowodów). Dzięki skierowaniu swojego sprzeciwu zyskujemy także mniej więcej 6 miesięcy dodatkowego czasu, potrzebnego na przykład do zebrania mocnych dowodów w tej sprawie – tyle w większości zajmuje czas do ustalenia się prawomocnego wyroku w sprawie zapłaty zaległości.

Należy jednak pamiętać, że aby takowy sprzeciw złożyć ma się stosunkowo krótki okres czasu od wydania nakazu – wynosi on zaledwie dwa tygodnie. Jeśli termin złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zostanie przekroczony (czyli będzie on wynosił więcej niż wspomniany wcześniej okres 14 dni), nasz sprzeciw zostanie automatycznie odrzucony i uznany za sąd za nieważny.