Świadczenia przysługujące za wypadek poza granicami UE

Świadczenia przysługujące za wypadek poza granicami UE

 

Sezon wakacyjny i urlopowy sprzyja organizacji wyjazdów poza granice Polski na tereny całej Europy. Wybierając się samochodem do takich miejsc jak Tunezja czy Izrael poza podstawowymi dokumentami ubezpieczenia zdrowotnego oraz polisy OC zobligowani jesteśmy również do okazania podczas kontroli drogowej tzw. “zielonej karty”.

Zielona karta przy wypadku komunikacyjnym

wypadek samochodowy z obcokrajowcemJest to dokument wystawiany bezpłatnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe na wniosek ubezpieczającego na okres 1 miesiąca uprawnia do poruszania się po drogach poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzenia polityki Zielonej Karty było ujednolicenie systemu związanego z posiadaniem odgórnie honorowanej polisy ubezpieczeń komunikacyjnych w taki sposób, aby kierowca nie musiał wykupywać dodatkowego OC na terenie każdego z odwiedzanych krajów. Ponadto umożliwia to również dochodzenie roszczeń na drodze takich sytuacji jak np. wypadek samochodowy z obcokrajowcem – dzięki międzynarodowej polisie ubezpieczenia komunikacyjnego mamy gwarancję bezpieczeństwa w każdym miejscu podróży. Wybierając się na wakacje poza granice państw członkowskich Unii Europejskiej warto również rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, czyli popularnego wojażera. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania świadczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków spowodowanych np. kolizją lub zdarzeniem komunikacyjnym. Ponadto dodatkowo posiadamy też możliwość zwrotu kosztów leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji. Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu turystycznemu zyskujemy także możliwość ubezpieczenia mienia ruchomego, takiego jak bagaże a także sprzęt elektroniczny, do którego możemy zaliczyć m. in. aparat fotograficzny tablet czy telefon komórkowy. Polisy ubezpieczenia turystycznego gwarantują nam wypłatę pieniędzy w przypadku kradzieży lub dewastacji.

Zakres przysługującego świadczenia z tytułu szkód poniesionych w wypadku oraz wysokość świadczeń określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Są to ogólnodostępne dokumenty, które możemy zweryfikować na stronie internetowej swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do polisy, żeby wiedzieć, czego będziemy mogli oczekiwać od ubezpieczyciela w razie wypadku.