Wewnętrzne hydranty alternatywnym źródłem wody

Wewnętrzne hydranty alternatywnym źródłem wody

 

Pożar jest jednym z największych zagrożeń szczególnie w miejscach zbiorowego przebywania ludności. Właśnie dlatego w przepisach krajowych oraz międzynarodowych znaleźć można ścisłe wytyczne co do realizacji ochrony przeciwpożarowej w tychże obiektach. W tym celu zarządcy muszą w odpowiedni sposób dostosować swój obiekt do obowiązujących przepisów.

Wąż umożliwia kierowanie strumienia w odpowiednie miejsce

hydrant z wężemStosowane są zabezpieczenia bierne, które mają na celu w dużej mierze zwiększyć odporność konstrukcyjną obiektu na warunki w trakcie trwania pożaru oraz zabezpieczenia czynne. Do tych drugich zaliczyć można chociażby systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru na które składają się: czujki dymu, centrale pożarowe, ręczne ostrzegacze, klapy dymne czy sygnalizatory. Niezbędna jest również komunikacja z jednostkami straży pożarnej. Po otrzymaniu zgłoszenia straż pożarna, która przybywa na miejsce przystępuje do akcji gaśniczej. W celu sprawnego wykonania czynności gaśniczych wykorzystywany jest chociażby hydrant z wężem, który umożliwia gaszenie wewnątrz obiektów. Wewnętrzne hydranty powinny być odpowiednio oznakowane, a ciśnienie w instalacji powinno być regularnie kontrolowane. Dzięki temu strażacy mogą przystąpić do gaszenia pożaru z kilku niezależnych źródeł. Jednym z nich są wozy czy cysterny strażackie, które stanowią mobilny zbiornik środka gaśniczego. Kolejnym mogą być hydranty zewnętrzne do których podpinane są węże natychmiast po przybyciu na miejsce zdarzenia.

Ostatnim źródłem środka gaśniczego, w tym przypadku wody są hydranty wewnętrzne, które są rozlokowane w obiekcie. Umożliwiają one gaszenie pomieszczeń wewnętrznych bez konieczności ciągnięcia węża z zewnątrz. Wszystkie te źródła stanowią zabezpieczenie na wypadek, gdyby któreś z nich zawiodło lub się wyczerpało. Woda w instalacji gaśniczej budynku pochodzi często ze zbiorników przeciwpożarowych zlokalizowanych w pobliżu.