Własna elektrownia wiatrowa przyszłością energetyki

Własna elektrownia wiatrowa przyszłością energetyki

Pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych staje się coraz bardziej popularne. Częstym widokiem na prywatnych budynkach mieszkalnych są obecnie ogniwa fotowoltaiczne, a w krajobrazie naszego kraju na dobre zagościły farmy wiatrakowe. Coraz dostępniejsze stają się również inne źródła czystej energii.

Zalety przydomowej elektrowni wiatrowej

przydomowa własna elektrownia wiatrowaCoraz większe zainteresowanie budzą turbiny wiatrowe pozwalające na generowanie prądu w zakresie pokrywania zapotrzebowania własnego gospodarstwa domowego. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii uwzględnia również możliwość odsprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do sieci, co byłoby dodatkowym źródłem dochodu dla posiadacza, a z pewnością pozwoliłoby na pokrycie kosztów inwestycji poniesionych na budowę instalacji. Kiedy nie uwzględniamy ceny turbiny, konwertera i ewentualnie akumulatorów, które mogą posłużyć do przechowywania generowanej energii, przydomowa własna elektrownia wiatrowa pozwala na pozyskiwanie prądu za darmo. Po uwzględnieniu warunków terenu, siły wiejącego wiatru, czasu, przez który turbina będzie funkcjonować, wybraniu optymalnego miejsca na ustawienie konstrukcji możemy cieszyć się stałym dopływem energii elektrycznej wystarczającym na zasilenie sprzętów gospodarstwa domowego, oświetlenia i innych urządzeń niewymagających wysokiego zapotrzebowania na energię. Takie rozwiązanie wydaje się być idealne w przypadku budynków niepodłączonych do sieci i w stu procentach pokrywa podstawowe potrzeby domowników.

Elektrownie wiatrowe budowane przy domach jednorodzinnych wydają się być przyszłością w kwestii pokrywania zapotrzebowania na energię elektryczną. Stosunkowo niski koszt instalacji i zdolność do długoletniej bezawaryjnej pracy przy praktycznym braku konieczności obsługi przez użytkownika mogą przesądzić o wzroście ich popularności.