Wydajność nowoczesnych kotłów CO

Wydajność nowoczesnych kotłów CO

Piece na paliwa stałe, działają w oparciu o spalanie takich materiałów jak drewno, węgiel, czy też na przykład pellet. Temperatura spalania jest następnie przekazywana do pomieszczeń poprzez wymienniki ciepła, do których dostarczana jest gorąca woda, podgrzana w piecu. Obecne konstrukcje różnią się zasadniczo, od tych, które powstawały dawniej.

Proces spalania można oglądać dzięki specjalnym szkłom wziernikowym

specjalne szkło do wziernikaRóżnice pomiędzy poprzednią generacją pieców, a współczesną przejawiają się głównie w zakresie wydajności. Obecnie można wyciągnąć dużo więcej ciepła z kilograma węgla niż dawniej, a to wszystko dzięki nowoczesnej technice i kontroli spalania. To, że w palenisku pali się ogień jest oczywiście cechą wspólną obecnych i wcześniejszych konstrukcji. Możemy zresztą obejrzeć płomienie przez specjalne szkło do wziernika które umieszcza się w piecu w celu kontroli procesu spalania. W obecnych konstrukcja, nad tym, aby ten proces spalania odbywał się optymalnie czuwa bardzo skomplikowana automatyka pieca. To ona kontroluje temperaturę zarówno wody, jak i pieca i reguluje dopływ powietrza oraz paliwa. Wszystko odbywa się oczywiście w sposób automatyczny. Jeśli piec uzna, że na przykład paliwo jest za mało kaloryczne, aby zapewnić odpowiedni przyrost temperatury, to zaczyna dozować go więcej. Jeśli natomiast potrzeba więcej powietrza, to przyspiesza dmuchawę, dostarczając w ten sposób odpowiednią jego ilość.

Wszystkie te procesy mają na celu wyciągnąć jak najwięcej ciepła z każdej tony paliwa. Dawniej w piecu po prostu się paliło i nikt się tym nie przejmował. Jak się nie paliło to uchylało się drzwiczki, aby dostarczyć więcej powietrza. Dzisiaj już nie martwimy się takimi rzeczami, a cały proces przebiega bez naszego udziału i to w sposób kontrolowany.